В практиката може да се разграничат двете понятия „медицинска грешка” (грешки в резултат от слабости в организацията и управлението на лечебния процес) и „лекарска грешка” (персонални неправилни действия или бездействия). Също така се използва понятието „небрежност”, което е липса на старание и/или пропуск да изпълниш задълженията си.

Според Световната здравна организация „неправилно лечение” е небрежно поведение или липса на умения при оказване на медицинска помощ от страна на лекар или в лечебно заведение, което е обект на гражданското право. В национален и световен план няма универсално определение какво е медицинска или лекарска грешка. У нас се ползва следното определение за „лекарска грешка”: професионално неправилно действие или бездействие на лекар или друго медицинско лице, което не е съобразено със законно или нормативно установените правила на лекарската професия или с общоприетите ръководни начала и методи на медицинската наука и практика.

Ето някои от събитията, които изискват незабавна реакция за действие и за които може да се търси отговорност на виновните лица по съдебен път:

1. Грешна диагноза.
2. Грешно подадено лекарство или забавяне на лекарството.
3. Забавяне на лечението, чакане за преглед.
4. Получена алергична реакция.
5. Опериране на грешен орган.
6. Забравяне на чуждо тяло след оперативна процедура.
7. Вътреболнични инфекции.
8. Следоперативни усложнения.
9. Инвалидизация след проведено лечение.
10. Смърт на пациент.
11. Работа с повредена апаратура.
12. Усложнения в резултат на лечебно-диагностични процедури.
13. Липса на професионална компетентност или квалификация.
14. Лекарска небрежност.
15. Извършено частично лечение (недостатъчност, неадекватност на
лечението).
16. Травма, получена в лечебно заведение по време на хоспитализацията.

Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова” може да окаже помощ и съдействие на гражданите за търсене на съдебна отговорност на медицински лица (лекари, фелдшери, сестри и др.), както и на лечебни заведения за допуснати лекарски и медицински грешки или за проявена небрежност.
По такива казуси работим съвместно с опитни лекари за пълно и детайлно проучване на всеки отделен случай, изразяване на обосновано становище за възможността за завеждане на дело, подготовка и водене на самите дела в съда.

Ако търсите правна помощ и консултация, моля попълнете следния формуляр и ще Ви отговорим безплатно с основни насоки за разрешаване на Вашия казус.
Ако желаете може направо да се свържете с нас на тел. 0894367935 и да зададете своите въпроси или да запазите ден и час за провеждане на консултация на място в нашите кантори или онлайн по вайбър.

Благодарим Ви за доверието към нас!

До кантората в:
СофияПловдивВарнаБургас

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. А, партер

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
[email protected]

Кантора Варна

Варна 9000
ул.“Парижка комуна“ № 13, ет. 3, ап. 3
(зад Централна поща в сградата на школа КЛАС)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
[email protected]

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)


0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]