Много често съпрузите не могат да се споразумеят да се разведат по взаимно съгласие. В този случай, остава по-тежкият вариант – развод по исков ред.

За развод по исков ред единият съпруг (препоръчително чрез адвокат) подава искова молба за развод с съда. В тази молба описва всички свои искания, прилага доказателства, прави доказателствени искания и т. н. В исковата молба съпругът излага своите искания по отношения на упражняването на родителските права върху непълнолетните деца, родени по време на брака, режим на лични отношения и месечна издръжка за децата. Също така в исковата молба излага своите искания по отношение на ползването на семейното жилище, промяна или запазване на брачната фамилия, ако е променена при сключването на гражданския брак, издръжка между съпрузите. Другият съпруг получава чрез съда копие от исковата молба и в едномесечен срок има право да подаде в съда своя отговор, в който да направи опровержения, насрещни искове, свои искове, да приложи писмени доказателства. Съдът след като изтече този едномесечен срок насрочва първо заседание по делото. Съдът излиза с решение след едно или няколко съдебни заседания по делото и се произнася с решение за прекратяване на брака, както и по спорните въпроси, в зависимост от защитата и доказателствата на всяка една от страните.

По отношение на децата: практиката на съдилищата показва, че почти винаги присъждат упражняването на родителските права върху децата на майката, особено при малки деца. Също така предоставят за временно ползване на семейното жилище на майката с детето – обикновено до навършване на пълнолетие на детето или до встъпване в нов брак. Но не са и малко случаите, в които съдът присъжда упражняването на родителските права на бащата. Защита на бащата в този случай е по-тежка, защото трябва да докаже значително по-добър родителски капацитет, по-добри условия за отглеждане и възпитание на децата. Същевременно с това трябва да докаже, че майката няма необходимия родителски капацитет, има лошо и вредоносно влияние върху отглеждането и възпитанието на децата, с пропаднал морал и т. н.

Още със завеждане на делото за  развод може да се поиска от съда да постанови привременни мерки по отношение на непълнолетните деца, родени по време на брака – кой ще упражнява родителските права (при кого ще живеят и възпитават), режим на виждане на другия родител с децата и месечната издръжка за децата. Също така може да се определят привременни мерки за ползването на семейното жилище. По тези привременни мерки съдът обикновено се произнася до 2 седмици. Докато няма определени привременни мерки или окончателно решение на съда и двамата родители имат равни права и задължения спрямо децата и ползването на семейното жилище.
При развод по исков ред съдът не решава спорни въпроси по отношение на собствеността на семейното имущество. Семейното имущество е имуществото, придобито по време на брака чрез покупко-продажба или срещу грижи и издръжка, независимо дали е придобито на името на двамата съпрузи или или на единия от тях. Разпределението на семейното имущество може да се извърши доброволно преди развода чрез брачен договор или след развода чрез доброволна или съдебна делба. При съдебната делба всеки съпруг може да претендира за по-голям дял от семейното имущество, като следва да докаже по-голям принос при неговото придобиване или трансформация на лични средства в семейното имущество.

Ако търсите правна помощ и консултация, моля попълнете следния формуляр и ще Ви отговорим безплатно с основни насоки за разрешаване на Вашия казус.
Ако желаете може направо да се свържете с нас на тел. 0894367935 и да зададете своите въпроси или да запазите ден и час за провеждане на консултация на място в нашите кантори или онлайн по вайбър.

Благодарим Ви за доверието към нас!

До кантората в:
СофияПловдивВарнаБургас

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. А, партер

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
[email protected]

Кантора Варна

Варна 9000
ул.“Парижка комуна“ № 13, ет. 3, ап. 3
(зад Централна поща в сградата на школа КЛАС)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
[email protected]

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)


0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]