14 август 2017

Въвеждането на 10-годишната абсолютна давност изглежда примамливо. Но такива драстични изменения не бива да се правят „замаскирани“ под промени в други закони и без задълбочен професионален и обществен дебат, за какъвто се иска време. Защото иначе рискуваме да изгубим за пореден път баланса, както стана с изпълнителния процес – заради сега действащия ГПК, особено преди няколко промени в него, се отвори широко вратата за недобросъвестни практики при крайно ограничен съдебен контрол върху съдебните изпълнители.
И друг аспект – обществената необходимост за въвеждането на новата давност е най-вече заради непосилните кредити с едностранно променяни лихви, повишавани такси и т.н., в резултат на което много домакинства изпаднаха във финансов колапс. А сега се оказва, че 10-годишната давност масово няма да важи за банковите кредити. Тогава за какво е – прах в очите или изкуствено намиране на теми?

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. Б, партер
(до сградата на „Алианц“)

0894 36 79 35
0888 52 04 65
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0888 52 04 65
0894 36 79 35
0877 133 899
032 52 54 98
info@advokatarnaudov.com

Кантора Варна

Варна 9000
ул. „Юджин Скайлер“ № 1, ет. 1, офис 4
(зад хали „Шипка“)

0877 133 899
0888 52 04 65
0894 36 79 35
052 919 764
info@advokatarnaudov.com

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)

056 919 888
0894 36 79 35
0888 52 04 65
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com