12 октомври 2021

Адвокат Светозар Арнаудов участва в предаването „Социална мрежа” по телевизия НОВА НЮЗ  и разясни, че съществува законов ред, по който ваксинацията срещу Ковид – 19 може да стане задължителна.

            Въпросът за ваксинациите е уреден в Закона за здравето и Наредба № 15 за имунизациите в РБ от 2005 г. на Министъра на здравеопазването, а видовете имунизации са задължителни, целеви и препоръчителни. Засега ваксините срещу Ковид – 19 са препоръчителни и те не са предвидени като задължителни в Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, приет с Решение № 896 на Министерския съвет от 7 декември 2020 г.

            Съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредбата задължителни планови имунизации и реимунизации са тези срещу туберкулоза, дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, морбили, епидемичен паротит, рубеола, вирусен хепатит тип Б, хемофилус инфлуенце тип Б (ХИБ) и пневмококови инфекции. Задължителните имунизации се извършват съгласно имунизационен календар, издаден от Министъра на здравеопазването, който е Приложение № 1 към посочената наредба.

Съгласно чл. 3 от Наредбата целеви имунизации и реимунизации са тези срещу бяс, Кримска-Конго хеморагична треска и коремен тиф.

Съгласно чл. 5 от Наредбата обаче при възникване на извънредна епидемична обстановка, както и при регистриран значителен спад в имунизационното покритие, министърът на здравеопазването може със заповед да разпореди една или няколко от имунизациите и/или мерките по чл. 59 от Закона за здравето, а именно:

  1. задължителни имунизации и реимунизации за определени групи от населението, които не са включени в имунизационния календар;
  2. задължителни имунизации и реимунизации с препарати, които не са включени в имунизационния календар;
  3. имунизации и реимунизации по ред и начин, различни от посочените в имунизационния календар;
  4. организирането на имунизационни кампании, откриването на временни имунизационни пунктове, сформирането на екипи за имунизиране на място и други извънредни мерки.

Към този момент ваксинацията срещу Ковид – 19 е в т. 4, но отчитайки високата смъртност, нарастване броя на новозаразените и ниското ниво на ваксинирани, е възможно да бъде поставена и в т. 1 или 2, където се предвижда задължителна ваксинация.

Адвокат Арнаудов поясни, че вече има практика на Европейския съд по правата на човека в Страсбург в полза на задължителната ваксинация с Решение от 08.04.2021 г., което не разглежда въпроса за Ковид – 19, а е по повод други задължителни ваксини в Чехия по жалби на родители. Съдът обаче казва, че задължителната ваксинация е допустимо средство в едно демократично общество, тъй като се защитава по-висшата цел за обществено здраве, в сравнение с намесата в личния живот.

Участието на адвокат Сметозар Арнаудов в предаването „Социална мрежа“ може да видите ТУК.

 

 

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. Б, партер
(до сградата на „Алианц“)

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
032 52 54 98
[email protected]

Кантора Варна

Варна 9000
ул. „Юджин Скайлер“ № 1, ет. 1, офис 4
(зад хали „Шипка“)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
052 919 764
[email protected]

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)

056 919 888
0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]