21 май 2017

Върховният касационен съд излезе с тълкувателно решение, според което е недопустимо да се продава на търг сграда, ако предмет на търга е само земята под нея:
При придобиване на правото на собственост върху недвижим
имот на основание публична продан, ако в постановлението за
възлагане на съдебния изпълнител не фигурира построената в
имота сграда, върху същата не е било насочено принудително
изпълнение чрез налагане на възбрана, не е описана и оценена от
съдебния изпълнител и спрямо нея не е проведена публична продан,
ако същата представлява самостоятелен обект на правото на
собственост, не намира приложение правилото на чл. 92 ЗС, за да се
приеме, че по силата на постановлението за възлагане е придобита
собствеността и върху сградата. В случай че същата представлява
несамостоятелен обект на собственост, правилото на чл. 92 ЗС се
прилага на общо основание.

Това тълкувателно решение е подписано от всички граждански съдии и нито един съдия не го е подписал с особено мнение. Аз лично недоумявам как така ВКС е имал противоречива практика по този въпрос и някои съдии са излизали с решения в противоречие на това тълкувателно решение. Очевидно е имало хорица, които са изгорели, заради безумствата на повечето частни съдебни изпълнители и някои съдии…

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. Б, партер
(до сградата на „Алианц“)

0894 36 79 35
0888 52 04 65
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0888 52 04 65
0894 36 79 35
0877 133 899
032 52 54 98
info@advokatarnaudov.com

Кантора Варна

Варна 9000
ул. „Юджин Скайлер“ № 1, ет. 1, офис 4
(зад хали „Шипка“)

0877 133 899
0888 52 04 65
0894 36 79 35
052 919 764
info@advokatarnaudov.com

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)

056 919 888
0894 36 79 35
0888 52 04 65
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com