1 февруари 2021

В практиката често се случва баща да има желание да се грижи да детето си и доброволно да изплаща на майката месечна издъжка за непълнотлетното дете.

Съгласно чл. 125 от Семейния кодекс (СК) всеки родител има правото и задължението да се грижи за детето си. Когато родителите не живеят заедно, съобразно разпоредбата на чл. 127, ал. 1 от СК, те могат да постигнат съгласие относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му. Бащата или майката на непълнолетно дете, може да подаде молба до районния съд по настоящия адрес на детето да утвърди споразумение, което са постигнали по отношение на детето, като се приложат към нея удостоверението за раждане на детето и самото споразумение, защото само тогава то ще има сила на изпълнително основание по чл. 404, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), ако възникнат пререкания между родителите. Нормално е за бащата да се интересува от съдбата на детето си, да се грижи за него и за неговото възпитание, да осигурява добри условия за отглеждане на детето, въпреки че не винаги родителите създават семейство. Затова е силно препоръчително родителите да уредят отношенията си чрез споразумение, за да няма повод един от родителите след време да поиска от съда другият родител да бъде лишен от родителските си права поради недаване на издръжка и неполагане на грижи за детето.

Ако поради една или друга причина бащата и маката не уредят отношенията си спрямо детето с писмено споразумение, утвръднено с решение на съда, и детето обичайно остава при майката, бащата може да започне да изплаща издръка за детето.  Издръжката може да бъде изплащана по банкова сметка на майката, чрез пощенски запис или по друг начин, като в платежния документ изрично се посочва основанието за паричния превод: издража за детето (неговото име) за еди кой си месец.

Ако въпреки положените усилия родителите не могат да постигнат съгласие и споразумение по отношение на детето, всеки един от тях може да заведе дело по исков ред в районния съд и съдът да реши спорните въпроси по отношение на местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му.

Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова“ има добър опит в семейното прави и при нужда може да се обърнете към нас.

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. А, партер

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
[email protected]

Кантора Варна

Варна 9000
ул.“Парижка комуна“ № 13, ет. 3, ап. 3
(зад Централна поща в сградата на школа КЛАС)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
[email protected]

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)


0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]