Адвокат

Адвокат Светозар Арнаудов е роден през 1978 г. в гр. Пловдив, където е завършил и средното си образование в хуманитарна гимназия „Паисий Хилендарски” с разширено изучаване на английски език. През 1996 г. е приет като студент държавна поръчка в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, специалност „право”, редовно обучение. След полагането на държавните изпити получава и юридическа правоспособност с изпит пред Министерство на правосъдието в края на 2002 г.

През месец май 2003 г. е вписан като адвокат при Адвокатска колегия – гр. Пловдив, където полага клетва. От самото начало започва самостоятелна практика, осъществявайки консултации и процесуално представителство на клиенти по разнообразни казуси, свързани с наказателно, вещно, облигационно, трудово, търговско право и други. Първата кантора е отворена в гр. Пловдив веднага след вписването му като пълноправен адвокат. В началото на практиката си е работил заедно с утвърдени опитни колеги, от които наред с теоретичната подготовка, получава и ценен процесуален опит.

Важен момент в кариерата на адвокат Светозар Арнаудов е учредяването на Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова” през месец април 2008 г., където той е управляващ съдружник. Целта е натрупания до този момент професионален опит да бъде съчетан с този на други колеги-адвокати и юристи, в името на още по-добра защита на правата и законните интереси на нашите клиенти. Считаме, че работата в екип дава възможност за още по-задълбочено запознаване с даден казус във всичките му измерения, поради наличието на специалисти в различни сфери на правото. Създаването на офиси в четирите най-големи града на България улеснява възможностите ни за извършването на различни справки и процесуално представителство в страната.

Адвокат Светозар Арнаудов и колегите от дружеството обогатяват непрестанно своите познания, като участват в различни правни курсове и семинари по актуални юридически проблеми и новости в законодателството.

Правни услуги

  • Гражданско право
  • Още правни услуги
  • Наказателно право
  • Европейско право
  • Търговско и банково право
  • Семейно право
  • Административно и данъчно право

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. А, партер

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
[email protected]

Кантора Варна

Варна 9000
ул. „Юджин Скайлер“ № 1, ет. 1, офис 4
(зад хали „Шипка“)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
[email protected]

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)


0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]