9 октомври 2020
С договора за заем заемодателят предава в собственост на заемателя пари или други заместими вещи, а заемателят се задължава да върне заетата сума или вещи от същия вид, количество и качество. Договора за заем е неформален, той може да бъде сключен и устно. Това, че е на лист и Вие сте се подписал означава, че кредиторът Ви по-лесно ще докаже договорните Ви отношения и задълженията, които имате един към друг. Този лихвар не може просто така да Ви вземе къщата, освен ако не сте се съгласили за някакви подобни договорености. Но все пак е необходимо той да докаже вземането си по съдебен ред, след това да се снабди с изпълнителен лист, да образува изпълнително дело и едва след това може да има някакви претенции за продажба на Вашата къща по принудителен ред чрез публична продан. 
  Действително лихвата по тези заеми са в много висок размер (в някои случаи над 100%) и същата противоречи на закона и морала. Бихте могли да оспорите договорената лихва и същата да се намали до размера на законната такава. 
За да Ви дадем пълно и юридическо издържано мнение по така поставения въпрос е необходимо обстойно запознаване с обстоятелствата, касаещи конкретния случай, както и с подписания договор. 
Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова“ има богат опит с подобни казуси и ако желаете да Ви съдействаме, можете да се свържете с нас на някой от посочените в официалния сайт на Дружеството телефони за да си запишете час за консултация, в рамките на която да се запознаем подробно с Вашия казус.  

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. А, партер

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
[email protected]

Кантора Варна

Варна 9000
ул.“Парижка комуна“ № 13, ет. 3, ап. 3
(зад Централна поща в сградата на школа КЛАС)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
[email protected]

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)


0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]