4 декември 2020
Напоследък много често получаваме запитвания при какви юридически условия да бъдат правени резервации за екскурзии и почивки в страната или чужбина във връзка с предстоящите празници, поради ограниченията, наложени у нас и от много държави във връзка с предотвратяване на разпространението на корона вируса COVID-19.
Много често клиентите сключват договор с туристическа агенция, заплатили са част от сумата (капаро) и искат да се откажат от пътуването и да им се върне платената сума. При казусите на клиенти туроператорите отказват да върнат сумата, като предоставят ваучери за бъдещо пътуване и изискват плащането на пълната сума по договора.
В повечето случаи, ако не се плати останалата сума по договора, клиентът се поставя в неизпълнение на договора и няма да има възможност да развали подписания договор с туроператора. Необходимо е да се провери в самия договор дали има някакви клаузи за неустойка, които да се приложат и туроператора да задържи тази сума, заради евентуалното неизпълнение на договора от страна на клиента.
Законът за туризма дава право на пътуващия да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет. Когато пътуващият прекрати договора, той може да бъде задължен да заплати на туроператора подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора. В договора за туристически пакет могат да се предвидят разумни по размер такси за прекратяване на договора, изчислени въз основа на момента, в който се прекратява договорът преди започването на изпълнението на туристическия пакет, и на очакваните икономии на разходи и приходи от алтернативно извършване на туристическите услуги.
Пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията.
Все пак настоящата извънредна епидемична обстановка би могла да се приеме за уважителна причина за прекратяване на договора с туроператора, но трябва да се има предвид, че засега тя е до 30.11.2020 г.
За да има максимална конкретност в преценката от юридическа гледна точка, необходимо е запознаване подробно със съдържанието на договора с туроператора и евентуалното включване на клаузи в полза на клиента – пътуващ преди той да бъде подписан.
Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова“ има добър опит при разрешаването на подобни казуси и ако желаете да Ви съдействаме, можете да се свържете с нас.Image may contain: people sitting

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. Б, партер
(до сградата на „Алианц“)

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
032 52 54 98
info@advokatarnaudov.com

Кантора Варна

Варна 9000
ул. „Юджин Скайлер“ № 1, ет. 1, офис 4
(зад хали „Шипка“)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
052 919 764
info@advokatarnaudov.com

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)

056 919 888
0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com