Семейно право

Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова” предлага широк кръг от правни услуги в областта на семейното право. Наш водещ принцип е да удовлетворяваме професионално и навременно правните потребности на клиентите. Разбирането на реалните им необходимости, свързани със семейното право, както и предлаганото от нас посредничеството за доброволно уреждане на възникнал спор, създава чувство на удовлетвореност у клиента, както и установяване на дълготрайни отношение с него.

Търсите бракоразводен адвокат?

Ние предлагаме консултиране и процесуално представителство при:

 • развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;
 • вещноправни искове за собственост след развода;
 • искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 • първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;
 • спор за родителски права;

 

Други услуги по семейно правни казуси:

 • режим на лични отношения между родители и деца;
 • заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България;
 • ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;
 • установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата;
 • пълно и непълно осиновяване;
 • дела за увеличаване на първоначално присъдена издръжка.

Ако търсите правна помощ и консултация, моля попълнете следния формуляр и ще Ви отговорим безплатно с основни насоки за разрешаване на Вашия казус.
Ако желаете може направо да се свържете с нас на тел. 0894367935 и да зададете своите въпроси или да запазите ден и час за провеждане на консултация на място в нашите кантори или онлайн по вайбър.

Благодарим Ви за доверието към нас!

До кантората в:
СофияПловдивВарнаБургас

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. А, партер

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
[email protected]

Кантора Варна

Варна 9000
ул.“Парижка комуна“ № 13, ет. 3, ап. 3
(зад Централна поща в сградата на школа КЛАС)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
[email protected]

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)


0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]