13 юли 2018
Когато почине Ваш роднина той става Ваш наследодател и Вие наследявате както неговото имущество, така и неговите дългове (заеми, кредити). И понякога неприятно се изненадвате като получите съобщение от частен или държавен съдебен изпълнител да погасите доброволно дълга или че ще се пристъпи към запор на банкови сметки и възбрана на имущество. В повечето случаи тези задължения са погасени по давност или перемпция (непредприемани принудително действия за събиране на дълга от съдебните изпълнители). Затова преди да предприемете каквито и да е действия за погасяване на дълга на Вашия наследодател е добре да се посъветвате с нас или други адвокати. Генералното решение да се предпазите от преследване от съдебни изпълнители за дългове на Вашия наследодател, е да се откажете от наследство чрез специална процедура в районния съд, ако прецените, че наследявате повече дългове, отколкото имущество. Друг вариант е да приемете наследството по опис чрез дело в съда – по този начин ще се предпазите да се запорира и възбранява Ваше лично имущество за дълговете на наследодателя, а вземанията за погасяване на дълга да бъдат насочени само до наследеното имущество.

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. Б, партер
(до сградата на „Алианц“)

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
032 52 54 98
info@advokatarnaudov.com

Кантора Варна

Варна 9000
ул. „Юджин Скайлер“ № 1, ет. 1, офис 4
(зад хали „Шипка“)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
052 919 764
info@advokatarnaudov.com

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)

056 919 888
0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com