23 декември 2017

Благодарение на инициативата и настояването на омбудсмана Мая Манолова парламентът прие промени в Гражданския процесуален кодекс през октомври 2017 година.
Основните промени са в намаляване на таксите в изпълнителното производство, повече възможности за касационно обжалване, повече начини за призоваване на страните по делата, спиране на съдебните срокове по време на официалните празници и съдебната ваканция на съдилищата през лятото, ограничаване на правата на съдебните изпълнители при публична продан на имоти на длъжника и по-голяма защита на длъжниците. Но останаха привилегиите на банките, които наред с държавата и общините могат да искат незабавно издаване на заповед за изпълнение без да може възражението срещу заповедта да спира изпълнението. Съществена промяна е, че до касация ще се допускат и въззивни решения „при вероятна нищожност или недопустимост, както и при очевидна неправилност“.

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. Б, партер
(до сградата на „Алианц“)

0894 36 79 35
0888 52 04 65
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0888 52 04 65
0894 36 79 35
0877 133 899
032 52 54 98
info@advokatarnaudov.com

Кантора Варна

Варна 9000
ул. „Юджин Скайлер“ № 1, ет. 1, офис 4
(зад хали „Шипка“)

0877 133 899
0888 52 04 65
0894 36 79 35
052 919 764
info@advokatarnaudov.com

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)

056 919 888
0894 36 79 35
0888 52 04 65
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com