23 декември 2017
Благодарение на инициативата и настояването на омбудсмана Мая Манолова парламентът прие промени в Гражданския процесуален кодекс през октомври 2017 година. Основните промени са в намаляване на таксите в изпълнителното производство, повече възможности за касационно обжалване, повече начини за призоваване на страните по делата, спиране на съдебните срокове по време на официалните празници и съдебната ваканция на съдилищата през лятото, ограничаване на правата на съдебните изпълнители при публична продан на имоти на длъжника и по-голяма защита на длъжниците. Но останаха привилегиите на банките, които наред с държавата и общините могат да искат незабавно издаване на заповед за изпълнение без да може възражението срещу заповедта да спира изпълнението. Съществена промяна е, че до касация ще се допускат и въззивни решения “при вероятна нищожност или недопустимост, както и при очевидна неправилност”.