27 август 2020

Напоследък много често получаваме запитвания за отмяна на резервации за екскурзии и почивки в чужбина, поради ограниченията, наложени от много държави във връзка с предотвратяване на разпространението на корона вируса COVID-19.

Много често клиентите са сключили предварителен договор с туристическа агенция, заплатили са част от сумата (капаро) и искат да се откажат от пътуването и да им се върне платената сума. Обикновено туроператорите отказват да върнат сумата, като предоставят ваучери за бъдещо пътуване и изискват плащането на пълната сума по договора.

В повечето случаи, ако не се плати останалата сума по договора, клиентът се поставя в неизпълнение на договора и няма да има възможност да развали подписания договор с туроператора. Необходимо е да се провери в самия договор дали има някакви клаузи за неустойка, които да се приложат и туроператора да задържи тази сума, заради евентуалното неизпълнение на договора от страна на клиента.
Законът за туризма дава право на пътуващият  да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет. Когато пътуващият прекрати договора, той може да бъде задължен да заплати на туроператора подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора. В договора за туристически пакет могат да се предвидят разумни по размер такси за прекратяване на договора, изчислени въз основа на момента, в който се прекратява договорът преди започването на изпълнението на туристическия пакет, и на очакваните икономии на разходи и приходи от алтернативно извършване на туристическите услуги.

Пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията.  Все пак настоящата извънредна епидемична обстановка би могла да се приеме за уважителна причина за прекратяване на договора с туроператора. 

За да сме максимално конкретни В отговора си е необходимо да се запознаем  подробно със съдържанието на подписания от Вас договор с туроператора. 

Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова“ има добър опит при разрешаването на подобни казуси и ако желаете да Ви съдействаме, можете да се свържете с нас.

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. А, партер

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
[email protected]

Кантора Варна

Варна 9000
ул.“Парижка комуна“ № 13, ет. 3, ап. 3
(зад Централна поща в сградата на школа КЛАС)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
[email protected]

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)


0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]