След промените в Източна Европа от 1989 г., отварянето на границите и разширяването на Европейския съюз, част от който е и България, не малко българи пътуват и пребивават в чужбина с цел образование, работа или туризъм. Това в голяма степен се отнася и до чужденците, които все повече посещават нашата страна. Така се засилват връзките и обмена на хора, пари и стоки между отделните държави, но се създават и предпоставки за все повече правни въпроси, проблеми и дела с международен елемент.

Традиционни и дългогодишни за връзките между Република България, Федерална Република Германия и Кралство Испания, наличието на много българи, пребиваващи в Германия и Испания, както и на немски и испанки граждани в България, ни провокира да предоставим на нашите настоящи и бъдещи клиенти повече възможности за правна помощ и защита на територията на Германия и Испания. В тази връзка Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова” Ви предлага услугите на нашите партньорски кантора в гр. Франкфурт на Майн, Германия и в гр. Мадрид, Испания.

Нашаите партньорски кантори се занимават с казуси в областта на договорите, собствеността, търговските взаимоотношения, трудовото, административното, данъчното и наказателното право. В тези кантори работят екипи от адвокати, които осъществяват консултиране, запознаване и становище по казуси и документи, представителство и защита пред съд, други държавни и местни органи и организации, физически или юридически лица. Чрез партньорските ни кантори имаме възможност да се заемем с Вашата защита на територията на цяла Германия и Испания.

Кооперирането в работата между Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова” и нашите партньорски кантори във Франкфурт и Мадрид дава възможност за едно по-задълбочено проучване на казуси с двустранен международен елемент, обсъждането им от гледна точка на законодателството на България, Германия, Испания и според правото на Европейския съюз. В същото време се преодоляват и проблемите в комуникацията и логистиката от България по дела в Германия и Испания, а така също и евентуалната езикова бариера, тъй като адвокатите владеят български, немски, испански, английски, македонски и руски език.

Наличието на партньорските ни кантори в Германия и Испания е особено полезно за немски и испански компании, които имат свои представителства в България или за български фирми, извършващи търговска дейност в Германия и Испания. По този начин Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова” би могло да Ви бъде полезно при участието в преговори, международни изложения, подписването на договори, наемането на работници и служители, различни административни процедури, съдебни дела и много други.

За осъществяването на контакт с нас за казус в Германия, може да ни пишете на следния имейл: germany@advokatarnaudov.com , а за казус в Испания на имейл:spain@advokatarnaudov.com .
След получаване на Вашето запитване, ще Ви отговорим веднага по мейл. Ако казусът Ви е спешен, моля да оставите и телефон за по-бърза връзка с вас.

Ако имате въпроси или търсите правна помощ и консултация, моля попълнете следния формуляр, за да се свържете с екипа на адвокат Светозар Арнаудов:

Благодарим Ви за доверието към нас!

До кантората в:
СофияПловдивВарнаБургас