Целта на Съвета на Европа е да се постигне по-голямо единство между неговите членове и едно от средствата за преследване на тази цел е поддържането и по-нататъшното осъществяване на правата на човека и основните свободи.

Основно направление в дейността на Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова” е осъществяване на защита и процесуално представителство пред Съда по правата на човека, чието седалище се намира в Страсбург, Франция.

Съдът е основен юрисдикционен орган на Съвета на Европа, имащ задача да осигури справедливо обезщетение за нарушени от страна на държавата неотнимаеми основни човешки права, защитени от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.

Важно е клиентите да знаят, че Съдът може да бъде сезиран с индивидуална жалба от всяко лице, неправителствена организация или група лица, които твърдят, че са жертва на нарушение от страна на някоя от Високодоговарящите държави, на правата, провъзгласени в Конвенцията или в Протоколите към нея.

Конвенцията предвижда изключително строги критерии за допустимост, неспазването на които води до отхвърляне на жалбата. Поради това е необходимо да се знае, че жалба може да бъде подадена само след изчерпване на всички вътрешноправни средства за защита в шестмесечен срок от влизане в сила на окончателното съдебно решение, постановено от най-висша национална съдебна инстанция. Жалбата следва да бъде оформена писмено в строг формуляр и подписана от лицето, което твърди нарушение на защитено от Конвенцията право, или от негов представител.

Адвокатите на Адвокатско дружеството „Арнаудов и Узунова” са в състояние професионално да съдействат на своите клиенти при изготвянето и правилното оформяне и окомплектоване на жалбата, както и да осъществят процесуално представителство, след като жалбата бъде допусната за разглеждане. 

Ако търсите правна помощ и консултация, моля попълнете следния формуляр и ще Ви отговорим безплатно с основни насоки за разрешаване на Вашия казус.
Ако желаете може направо да се свържете с нас на тел. 0894367935 и да зададете своите въпроси или да запазите ден и час за провеждане на консултация на място в нашите кантори или онлайн по вайбър.

Благодарим Ви за доверието към нас!

До кантората в:
СофияПловдивВарнаБургас

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. А, партер

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
[email protected]

Кантора Варна

Варна 9000
ул.“Парижка комуна“ № 13, ет. 3, ап. 3
(зад Централна поща в сградата на школа КЛАС)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
[email protected]

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)


0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]