Едно от направленията в работата на Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова” са казуси, свързани с прилагането на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и другите нормативни актове в системата на Българската армия.

Осъществяваме процесуално представителство пред Върховния административен съд на Република България по дела за незаконно уволнение. Детайлно се проучват основанията, при които е прекратен договора за военна служба и дали са спазени всички законови изисквания, особено при процедурите за провеждане на подбор.

Имаме опит и в редица други случаи, поставяни на вниманието ни от наши клиенти при изпълнение на военната им служба – искове за заплащане на дължимо възнаграждение за положен извънреден труд от кадровите военнослужещи, поради това, че не са ползвали полагаемите им се почивки след положени дежурства, както и заплащане на пътни, дневни и квартирни пари при командировка или при работа в друго населено място, участие в регламентни работи, настъпили увреждания на здравето, в следствие на служба при вредни условия и други.

Ако имате въпроси или търсите правна помощ и консултация, моля попълнете следния формуляр, за да се свържете с екипа на адвокат Светозар Арнаудов:

Благодарим Ви за доверието към нас!

До кантората в:
СофияПловдивВарнаБургас