Често граждани или фирми се обръщат към нас за обжалване на наказателни постановления за наложени глоби от страна на различни институции като МВР/КАТ, РДНСК, РИОКОЗ, общински органи и други.

Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова” предлага:

  • ангажиране на компетентно и юридически издържано становище по законосъобразността на наказателните постановления, издадени от различни органи (нарушения по Закон за движенията по пътищата, Закон за министерство на вътрешните работи, Закон за здравето и др.)
  • оказване на съдействие и изготвяне на документи при обжалване на наказателно постановление по административен и съдебен ред;
  • процесуално представителство за защита пред съда при обжалване на наказателно постановление.

Ако имате въпроси или търсите правна помощ и консултация, моля попълнете следния формуляр, за да се свържете с екипа на адвокат Светозар Арнаудов:

Благодарим Ви за доверието към нас!

До кантората в:
СофияПловдивВарнаБургас