По-бърз, по-евтин и безпроблемен е разводът по взаимно съгласие, но затова е необходимо да се споразумеете по ВСИЧКИ въпроси: кой ще упражнява родителските права върху децата (при кого ще живеят); на другия родител да се определи режим на виждане с децата и месечна издръжка, кой ще ползва семейното жилище след развода, фамилното име на съпругата след развода и дали ще има издръжка между съпрузите.
За развод по взаимно съгласие обикновено двамата съпрузи се срещат с един адвокат. След проведена консултация и разрешаване на останали спорни моменти, адвокатът изготвя всички документи за развода, внася ги в съда и чака насрочване на делото. На делото задължително трябва да се явят двамата съпрузи заедно с адвоката си. Заседанието е съвсем кратко.
Необходими документи за развод по взаимно съгласие:
1. Удостоверение за сключен граждански брак – оригинал.
2. Удостоверение за раждане на непълнолетните деца от брака – копия.
3. Лични карти на съпрузите.
4. Нотариален акт (договор) за семейното жилище – копие.
Ако не можете да постигнете споразумение дори по една от горните точки, не се допуска развод по взаимно съгласие.
В развода по взаимно съгласие не е задължително да се уреждат имуществените отношения между съпрузите след развода. Имуществените отношения могат да се уредят с брачен договор непосредствено преди развода по взаимно съгласие или след развода чрез доброволна или съдебна делба. Ако не се предприемат никакви действия за разпределение имуществото, след развода остава в обикновена съсобственост – по 1/2 идеални части, като всеки един от съпрузите може да изяви претенции за по-голям принос при придобиването на това имущество или за трансформация на лични средства в семейното имущество и да претендира за по-голям дял.

Ако имате въпроси или търсите правна помощ и консултация, моля попълнете следния формуляр, за да се свържете с екипа на адвокат Светозар Арнаудов:

Благодарим Ви за доверието към нас!

До кантората в:
СофияПловдивВарнаБургас