22 юли 2018

Покупко-продажбата на имот и особено на жилище е важен момент и може би за повечето от хората е единствена сделка с недвижими имоти в живота им, затова е добре да се обмисли и да се предприемат мерки за максимално гарантиран успешен финал на сделката – в повечето случаи с окончателен договор за покупко-продажба (нотариален акт).

Често обаче сключването на окончателен договор (нотариален акт) се налага да бъде отложен във времето и предшестван от предварителен договор за покупко-продажба на имота, който страните сключват с оглед надеждност в отношенията между тях до окончателното изповядване на сделката пред нотариус. Предварителният договор отлага сключването на окончателната сделка, като страните постигат една висока степен на сигурност, че купувачите ще станат собственици на определен имот, а продавачите ще получат договорената сума пари.

За купувачите най-честата причина за сключване на предварителен договор е, че след като харесат недвижим имот им е необходимо време да осигурят парите, с които да го купят – одобряване на ипотечен кредит от банка, продажба на свой имот, финансова помощ от роднини, проучване на имота за тежести и други.

За продавачите най-честата причина за отлагане на сделката чрез сключване на предварителен договор е да извършат всички необходими строително-монтажни работи (СМР) и снабдяване с разрешение за ползване за сградата (Акт 16), за снабдяване с необходимите документи (данъчна оценка, скица, схема и други) за продажба на имота, да си осигурят време за изнасяне на движимите вещи от имота, осигуряване на време за влизане във владение на друг имот (жилище), уреждане на отношенията между съсобствениците на имота и други причини.

Предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот е много важен документ – дори по-важен от самия окончателен договор (нотариален акт), затова следва да бъде изготвен прецизно и професионално – силно препоръчително от адвокат. Много често обаче страните по сделката се доверяват на брокер или намират в интернет пространството готов формализован предварителен договор и го попълват без да отразят в него важни моменти за всеки конкретен случай. Затова е необходимо специално внимание при договаряне на страните, за да се избегнат многообразните възможни проблеми при съчетаване на предварителен договор и нотариална сделка за продажба на недвижим имот или иск за сключване на окончателния договор, съгласно чл. 19, ал. 3 ЗЗД.

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. Б, партер
(до сградата на „Алианц“)

02 491 39 49
0894 36 79 35
0888 52 04 65
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

032 57 03 57
032 52 54 98
0894 36 79 35
0888 52 04 65
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com

Кантора Варна

Варна 9000
ул. „Юджин Скайлер“ № 1, ет. 1, офис 4
(зад хали „Шипка“)

052 919 764
0894 36 79 35
0888 52 04 65
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)

056 919 888
0894 36 79 35
0888 52 04 65
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com