14 октомври 2020
Съдебната практика е такава, че след влизане на решението за поставяне под запрещение в сила, препис от него се изпраща служебно от съда до общината по постоянния адрес на лицето, което е поставено под запрещение.  Решението влиза в сила след като изтекат всички срокове за неговото обжалване и същото не е обжалвано или ако е обжалвано то е потвърдено или отменено с решение, което не подлежи на обжалване.
Когато са налице условия за учредяване на настойничество, органът по настойничеството и по попечителството по постоянния адрес на лицето назначава настойнически съвет. Настойническият съвет се състои от настойник, заместник-настойник и двама съветници. Членовете на настойническия съвет са лица измежду роднините и близките на поставения под пълно запрещение, които най-добре ще се грижат за неговите интереси и са дали писмено съгласие за това. В състава на настойническия съвет могат да бъдат включени и други подходящи лица, които са дали писмено съгласие за това.

За да участвате в настойническия съвет е необходимо да подадете писмено заявление до съответната община, след извършването на проверка дали няма пречки да заемете тази длъжност органът по настойничество и попечителство съставя акт, с който се назначават лицата изразили писмено желание за това. 

Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова“ има богат опит с подобни казуси и ако желаете да Ви съдействаме, можете да се свържете с нас на някой от посочените в официалния сайт на Дружеството телефони за да си запишете час за консултация, в рамките на която да се запознаем подробно с Вашия казус.  

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. Б, партер
(до сградата на „Алианц“)

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
032 52 54 98
info@advokatarnaudov.com

Кантора Варна

Варна 9000
ул. „Юджин Скайлер“ № 1, ет. 1, офис 4
(зад хали „Шипка“)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
052 919 764
info@advokatarnaudov.com

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)

056 919 888
0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com