9 октомври 2020
Принципно идеята на законодателя при въвеждане на термина трудова злополука е именно злополука, станала по време на работния процес, по време на почивка в предприятието или по обичайния път до местоработата.
За успешното провеждане на иск с правно основание чл. 200 от КТ (претендиране на имуществени вреди от работодателя за причинена трудова злополука) в тежест на работника е да докаже, че с другата страна са се намирали към момента на увреждането в трудови правоотношения, че самото увреждане представлява трудова злополука, в резултат на което са настъпили вреди, характера на вредите, както и причинната връзка между вредите и трудовата злополука.
Първата предпоставка за ангажиране отговорността на ответника по чл.200 от КТ е наличие на трудово правоотношение между него и работника. Необходимо е между страните да е налице сключен в изискуемата от закона /чл.62, ал.1 от КТ/ писмена форма трудов договор. Както и да се установи възлагане на работа от работодателя и фактическо приемане за изпълнение от страна на работника, както и останалите задължителни елементи на трудовия договор.
Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова“ има богат опит с подобни казуси и ако желаете да Ви съдействаме, можете да се свържете с нас на някой от посочените в официалния сайт на Дружеството телефони за да си запишете час за консултация, в рамките на която да се запознаем подробно с Вашия казус.  

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. Б, партер
(до сградата на „Алианц“)

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
032 52 54 98
info@advokatarnaudov.com

Кантора Варна

Варна 9000
ул. „Юджин Скайлер“ № 1, ет. 1, офис 4
(зад хали „Шипка“)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
052 919 764
info@advokatarnaudov.com

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)

056 919 888
0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com