23 декември 2017
Повод на участието на адвокат Светозар Арнаудов е в очакваното повишение на лихвите от страна на банките и как клиентите на банките могат да се защитят. Основните съвети, които даде адвокат Арнаудов са кредитополучателите да следят дали кредитът им е застрахован и да внасят вноските по застраховката, да изискат вътрешните правила на банките за правила на банките за начините и реда за промяна на условията по кредитите – особено при повишаване на лихвите и обявяване на кредитите за предсрочно изискуеми.