23 декември 2017

Повод на участието на адвокат Светозар Арнаудов е в очакваното повишение на лихвите от страна на банките и как клиентите на банките могат да се защитят.
Основните съвети, които даде адвокат Арнаудов са кредитополучателите да следят дали кредитът им е застрахован и да внасят вноските по застраховката, да изискат вътрешните правила на банките за правила на банките за начините и реда за промяна на условията по кредитите – особено при повишаване на лихвите и обявяване на кредитите за предсрочно изискуеми.

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. Б, партер
(до сградата на „Алианц“)

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
032 52 54 98
info@advokatarnaudov.com

Кантора Варна

Варна 9000
ул. „Юджин Скайлер“ № 1, ет. 1, офис 4
(зад хали „Шипка“)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
052 919 764
info@advokatarnaudov.com

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)

056 919 888
0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com