Светозар АрнаудовАдвокат

Адвокат Светозар Арнаудов е роден през 1978 г. в гр. Пловдив, където е завършил и средното си образование в хуманитарна гимназия „Паисий Хилендарски” с разширено изучаване на английски език. През 1996 г. е приет като студент държавна поръчка в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, специалност „право”, редовно обучение. След полагането на държавните изпити получава и юридическа правоспособност с изпит пред Министерство на правосъдието в края на 2002 г.