Наказателни дела от административен характер (НАХД) се образуват:
1. По жалба на физическо или юридическо лице против наказателно постановление издадено от административен орган (напр.
НАП, РИОКОЗ, РПУ, Инспекция по труда, Агенция Митници и др.), с което на жалбоподателя е наложено административно наказание за
извършено правонарушение. Участници са жалбоподателят, неговият повереник и административно-наказващият орган и неговият
юрисконсулт. Не се призовава прокурор. Първа инстанция по тези дела е съответният районен съд.


2. По постановление на Районна прокуратура с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на
административно наказание на правонарушителя. Това производство се провежда само по отношение на пълнолетни лица, в случаите, когато
са налице едновременно няколко условия визирани в чл.78а от НК. Страни по делото са обвиняемият и прокурорът.


3. По Указа за борба с дребното хулиганство.

Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова” предлага ангажиране на компетентно и юридически издържано становище по законосъобразността на наказателните постановления, издадени от различни органи (нарушения по Закон за движенията по пътищата, Закон за министерство на вътрешните работи, Закон за здравето и др.) Оказване на съдействие и изготвяне на документи при обжалване на наказателно постановление по административен и съдебен ред. Процесуално представителство за защита пред съда при обжалване на наказателно постановление.

Ако търсите правна помощ и консултация, моля попълнете следния формуляр и ще Ви отговорим безплатно с основни насоки за разрешаване на Вашия казус.
Ако желаете може направо да се свържете с нас на тел. 0894367935 и да зададете своите въпроси или да запазите ден и час за провеждане на консултация на място в нашите кантори или онлайн по вайбър.

Благодарим Ви за доверието към нас!

До кантората в:
СофияПловдивВарнаБургас

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. А, партер

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
[email protected]

Кантора Варна

Варна 9000
ул.“Парижка комуна“ № 13, ет. 3, ап. 3
(зад Централна поща в сградата на школа КЛАС)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
[email protected]

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)


0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]