Въпросът за упражняването на родителските права задължително се решава при развод по взаимно съгласие или при развод по исков ред.

Когато обаче родителите на децата нямат сключен граждански брак и решат да се разделят се налага да решат въпроса за упражняването на родителските права върху техните непълнолетни деца – при кого ще останат да живеят, да се отглеждат и възпитават, а на другия родител да се определи режим на лични отношения и месечна издръжка.

Ако родителите постигнат споразумение по тези въпроси – те могат да заведат дело в районния съд за утвърждаване на постигнатото споразумение (подобно при развод по взаимно съгласие). Ако не могат да постигнат споразумение, единият родител има право да заведе дело в районния съд и съдът да реши спорните въпроси по отношение на непълнолетните деца (подобно при развод по исков ред).

За разлика от родителите, които имат сключен граждански брак, родителите без сключен граждански брак нямат семейно жилище по смисъла на Семейния кодекс и не могат да имат претенции за полазване на жилището, в което са живели на съпружески начала. Това жилище остава собственост и с право на ползване на този от двамата родители, който го е придобил по какъвто и да е начин.

Ако търсите правна помощ и консултация, моля попълнете следния формуляр и ще Ви отговорим безплатно с основни насоки за разрешаване на Вашия казус. Ако желаете може направо да се свържете с нас на посочените по-долу телефони и да зададете своите въпроси.

Благодарим Ви за доверието към нас!

До кантората в:
СофияПловдивВарнаБургас

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. Б, партер
(до сградата на „Алианц“)

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
032 52 54 98
info@advokatarnaudov.com

Кантора Варна

Варна 9000
ул. „Юджин Скайлер“ № 1, ет. 1, офис 4
(зад хали „Шипка“)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
052 919 764
info@advokatarnaudov.com

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)

056 919 888
0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com