1 април 2020

В опит за спиране разпространението на COVID-19 в Република България и обявеното с Решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020г. извънредно положение, Министърът на Здравеопазването Кирил Ананиев в рамките на своите правомощия по Закона за здравето и Наредба №21/2005г. за реда, регистрацията, съобщаване и отчет на заразните болести издаде редица заповеди и се предприе ха поредица от мерки, които включват различна степен на ограничение в зависимост от това дали човек е дал положителен резултат за COVID-19 , дали е контактен на такова лица, дали идва от друга страна или не.

Важно е да бъде направено уточнението, че към настоящия момент под задължителна карантина не са поставени всички граждани на Република България.

Във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка във връзка с разпространението на COVID-19 в Република България към настоящия момент на задължителна домашна изолация (карантина) подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19 – лица без симптоми, т.е. такива, които са контактни или установени в хода на епидемичното проучване, както и лица с леки клинични оплаквания (телесна температура < 38, кашлица, неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми като гадене, повръщане и/или диария, без промени в психичния статус, т.е. объркване или летаргия, и без придружаващи хронични заболявания или имунокомпрометиращи състояния и др.). На карантина за срок от 28 дни, считано от датата на изписването от лечебно заведение, подлежат и всички, при които е бил потвърден случай на COVID-19 и заради това са били настанени в болница. Това е разпоредено в Заповед № РД-01-165 от 27.03.2020 г., с която се изменя Заповед № РД-01-129/16.03.2020 г. на министър Ананиев. В заповедта на здравния министър на основание чл. 60, ал. 1, във връзка с чл. 74 от Административнопроцесуалния кодекс се разпорежда предварително изпълнение на заповедта с цел осигуряване живота и защитата здравето на гражданите.

Контактните лица на заразените с коронавирус също трябва да са под домашна карантина.

На следващо място се разшири кръгът на лицата, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина, съгласно издадената Заповед № РД-01-158/26.03.2020г на Министъра на здравеопазването.

Видно от т.1 е, че всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от държави с регистриран случай на COVID-19 трябва да спазват 14-дневна карантина. Това означава, че им е напълно забранено да излизат от домовете си, без значение дали имат симптоми на коронавирус или не.

С издадената Заповед № РД-01-158/26.03.2020г. се разреши една създаваща объркване ситуация, при която само някои от пристигащите бяха поставяни под задължителна карантина, а останалите макар и попълващи декларации при влизането си на територията на Република България бяха насочвани към препоръчителна / доброволна изолация. Преди издаване на сочената горе Заповед за изменение и допълнение в сила беше Заповед № 01-130/17.03.2020г., а в последствие и Заповед №01-140/19.03.2020г. на Министър Ананиев, според която в 14-дневна карантина трябваше да бъдат изпращани само пътниците, които се връщат от посочени рискови за заразяване държави.

За българските граждани – водачи на тежкотоварни автомобили, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване са под задължителна карантина за периода на престой на територията на Република България, а останалите за период от 14 дни.

По отношение на  реда за осъществяване на контрол върху карантината е прието, че  общопрактикуващите лекари осъществяват медицинско наблюдение за 14-дневен период на поставените под карантина лица от техните пациентски листи, а български граждани без общопрактикуващ лекар се проследяват за 14-дневен период от съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия са карантинирани. Лица с чуждо гражданство се проследяват за 14-дневен период от лечебното заведение, с което съответното място за настаняване има сключен договор за оказване на медицинска помощ. Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, се поставят с предписание на регионалните здравни инспекции под карантина в дома или на друго място за настаняване и медицинско наблюдение за 14-дневен период, считано от  последния контакт със заболялото лице.

Регионалните здравни инспекции ежедневно въвеждат данни за всички карантинирани лица в електронен Регистър на поставените под карантина лица и диагностицирани с COVID-19, като предоставя достъп на общопрактикуващите лекари за лица от пациентската им листа, на кметовете на съответната община и органи на МВР с цел осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки

Всички лица, поставени под карантина са длъжни да не напускат домовете си или мястото за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок.

За останалите хора, които са призовани да стоят колкото се може повече вкъщи, основното ограничение за излизане е въведената от 21 март със заповед на министъра на здравеопазването забрана за посещение на паркове и градинки, от 20 март е силно ограничено пътуването между градовете в страната, като то може да става само по работа или неотложна лична причина и се удостоверява с документи. Със заповед от 17 март пък беше забранено събирането на повече от двама души на обществени места.

Важно е да се има предвид, че според приетите промени в Наказателния кодекс, нарушаването, както на карантината, така и на правилата за тези, които не са под карантина по време на извънредното положение, може да се наказва с наказание лишаване от свобода до пет години и глоба от 10 хил. лв. до 50 хил. лв.

Настоящата статия изразява нашето тълкуване на нормите и актуална към 02.04.2020 г.

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. А, партер

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
[email protected]

Кантора Варна

Варна 9000
ул.“Парижка комуна“ № 13, ет. 3, ап. 3
(зад Централна поща в сградата на школа КЛАС)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
[email protected]

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)


0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]