8 април 2020

Във връзка с извънредното положение съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Актуални мерки за превенция и ограничаване на разпространението на covid-19 за съдилищата на територията на Република България, приети с решения по протоколи № 9/15.03.2020 г., допълнени и актуализирани с решения по протокол № № 10/16.03.2020 г., от работно заседание на колегията от 26.03.2020 г. и по протокол № 11 от 31.03.2020 г. Мерките са много строги и се преустанови разглеждането на почти всички дела с малки изключения. Не се образуват дела по входирани книжа в съдилищата. Подаването на документи до съдилищата става само по пощата или по електронен път. Не може да се правят справки на място в съдилищата.

На 07.04.2020 г. съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие нови административни решения във връзка с работата на съдилищата в рамките на извънредното положение. Колегията реши образуването и администрирането на дела да се извършва при спазване на ограниченията по т. т. 10 – 13, от посоченото решение на колегията и при съобразяване на съществуващия кадрови и технически ресурс в съответния орган на съдебната власт. 

При спазване на ограниченията по т. 10, т. 11, т. 12, и т. 13 и при създадена от съответния административен ръководител организация, изготвените и подписани съдебни актове могат да се предават за вписване в съответните книги и присъединяване към деловодна програма.

Препоръчваме на всички граждани, които имат казуси за разрешаване чрез дела в съдилищата, да се обърнат към адвокатите си или да ангажират нови адвокати за подготовка на документите за образуване на делата в съда, както и да се заинтересуват дали съдебните срокове по техните дела не започват да текат. Сега е подходящият момент за задълбочена подготовка за образуване на дела и подготовка на молби и други книжа до съдилищата.

Ние, адвокатите и сътрудниците от Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова“ изразяваме готовност да бъдем полезни на нашите клиенти. Нашите кантори работят с обичайното си работно време. Провеждаме консултации и по електронните средства за комуникация – телефон, Вайбър, Уотсап, Месенджър, имейл.

Бъдете здрави! Всичко останало ще се оправи!

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. А, партер

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
[email protected]

Кантора Варна

Варна 9000
ул.“Парижка комуна“ № 13, ет. 3, ап. 3
(зад Централна поща в сградата на школа КЛАС)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
[email protected]

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)


0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]