Новите промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК)

23 декември 2017
Благодарение на инициативата и настояването на омбудсмана Мая Манолова парламентът прие промени в Гражданския процесуален кодекс през октомври 2017 година. Основните промени са в намаляване на таксите в изпълнителното производство, повече ...

Абсолютната давност няма да помогне кой знае колко на длъжниците

14 август 2017
Въвеждането на 10-годишната абсолютна давност изглежда примамливо. Но такива драстични изменения не бива да се правят "замаскирани" под промени в други закони и без задълбочен професионален и обществен дебат, за какъвто се иска време. Защото ...

Ограничаване прехвърлянето на фирми на социално слаби лица

6 юли 2017
Прекалено дълго време държавата си затваря очите пред този проблем - фирма със задължения лесно да бъде прехвърлена на някой малоимотен социално слаб. Това подкопава както търговския оборот, така и усещането за справедливост. Сега обаче държавата ...

При отмяна на наказателни постановления от съда вече се присъждат съдебни разноски

19 юни 2017
Още една несправедливост, характерна за тоталитарните общества, отиде в миналото. Сега вече, когато бъде отменено наказателното постановление, например за наложена глоба, може след това да се търси възстановяване на платения за защитата адвокатски ...

Върховният касационен съд за пореден път ограничи Частните съдебни изпълнители да надвишават правата си

21 май 2017
Върховният касационен съд излезе с тълкувателно решение, според което е недопустимо да се продава на търг сграда, ако предмет на търга е само земята под нея: При придобиване на правото на собственост върху недвижим имот на основание публична ...

Защита на пострадалите в тунел „Ечемишка“

2 март 2017
Държавата показва бездушие към гражданите, на такъв извод води анализът на фактите около случая с тунел "Ечемишка". За това утре, когато празнуваме националния ни празник, дано и тези, от които зависи взимането на решенията, да се замислят за ...

Участие на адвокат Светозар Арнаудов в bTV новините

28 февруари 2017
В отговор на запитвания на наши клиенти и приятели, със задоволство искаме да Ви съобщим, че професионализмът на работата на нашите адвокати се забелязва и от медиите. През последните две седмици адвокат Светозар Арнаудов участва в три централни ...

Промени в закона за народната просвета – глоби за родителите

10 март 2016
Грижите за децата, за поколението след нас, би трябвало винаги да е приоритет за държавата и обществото, защото именно там се поставят наченките на едно здраво общество. През последните години наблюдаваме упадък особено в сферата на културата ...

Незаконните строежи – регистър

10 март 2016
Правителството на Република България подготвя регистър на незаконните строежи в България. Регистърът ще бъде публичен и всеки гражданин може да направи справка в интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) за състоянието ...

Платеният годишен отпуск, съгласно решението на Конституционния съд

10 март 2016
В средата на лятото на 2010 г. предложението на правителството за неизползваните платени годишни отпуски разбуни духовете. Дебати се редяха един след друг в информационното пространство и сред обществото. В крайна сметка Съдът призван да брани ...

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. Б, партер
(до сградата на „Алианц“)

02 491 39 49
0894 36 79 35
0888 52 04 65
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

032 57 03 57
032 52 54 98
0894 36 79 35
0888 52 04 65
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com

Кантора Варна

Варна 9000
ул. „Юджин Скайлер“ № 1, ет. 1, офис 4
(зад хали „Шипка“)

052 919 764
0894 36 79 35
0888 52 04 65
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)

056 919 888
0894 36 79 35
0888 52 04 65
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com