Делба на имот, придобит по наследство от няколко наследника

2 март 2019
Делба на недвижимо имущество Делба на имот се налага почти винаги при унаследяване на имущество от двама и повече наследници. Придобитото имущество по наследство от няколко наследника остава в съсобственост, като всеки наследник притежава толкова ...

Предварителен договор при покупко-продажба на имот

22 юли 2018
Покупко-продажбата на имот и особено на жилище е важен момент и може би за повечето от хората е единствена сделка с недвижими имоти в живота им, затова е добре да се обмисли и да се предприемат мерки за максимално гарантиран успешен финал на ...

Не се поддавайте на заплахите на фирмите за събиране на вземания (колекторските фирми)

11 юли 2018
Много често към нас се обръщат граждани, заплашвани от фирми за събирания на вземания. Обикновено служители на тези фирми започват системен тормоз по телефона със заплахи и предложения за изплащане на дълга. Също така честа практика е да Ви ...

Новите промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК)

23 декември 2017
Благодарение на инициативата и настояването на омбудсмана Мая Манолова парламентът прие промени в Гражданския процесуален кодекс през октомври 2017 година. Основните промени са в намаляване на таксите в изпълнителното производство, повече ...

Абсолютната давност няма да помогне кой знае колко на длъжниците

14 август 2017
Въвеждането на 10-годишната абсолютна давност изглежда примамливо. Но такива драстични изменения не бива да се правят "замаскирани" под промени в други закони и без задълбочен професионален и обществен дебат, за какъвто се иска време. Защото ...

Ограничаване прехвърлянето на фирми на социално слаби лица

6 юли 2017
Прекалено дълго време държавата си затваря очите пред този проблем - фирма със задължения лесно да бъде прехвърлена на някой малоимотен социално слаб. Това подкопава както търговския оборот, така и усещането за справедливост. Сега обаче държавата ...

При отмяна на наказателни постановления от съда вече се присъждат съдебни разноски

19 юни 2017
Още една несправедливост, характерна за тоталитарните общества, отиде в миналото. Сега вече, когато бъде отменено наказателното постановление, например за наложена глоба, може след това да се търси възстановяване на платения за защитата адвокатски ...

Върховният касационен съд за пореден път ограничи Частните съдебни изпълнители да надвишават правата си

21 май 2017
Върховният касационен съд излезе с тълкувателно решение, според което е недопустимо да се продава на търг сграда, ако предмет на търга е само земята под нея: При придобиване на правото на собственост върху недвижим имот на основание публична ...

Защита на пострадалите в тунел „Ечемишка“

2 март 2017
Държавата показва бездушие към гражданите, на такъв извод води анализът на фактите около случая с тунел "Ечемишка". За това утре, когато празнуваме националния ни празник, дано и тези, от които зависи взимането на решенията, да се замислят за ...

Участие на адвокат Светозар Арнаудов в bTV новините

28 февруари 2017
В отговор на запитвания на наши клиенти и приятели, със задоволство искаме да Ви съобщим, че професионализмът на работата на нашите адвокати се забелязва и от медиите. През последните две седмици адвокат Светозар Арнаудов участва в три централни ...

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. Б, партер
(до сградата на „Алианц“)

0894 36 79 35
0888 52 04 65
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0888 52 04 65
0894 36 79 35
0877 133 899
032 52 54 98
info@advokatarnaudov.com

Кантора Варна

Варна 9000
ул. „Юджин Скайлер“ № 1, ет. 1, офис 4
(зад хали „Шипка“)

0877 133 899
0888 52 04 65
0894 36 79 35
052 919 764
info@advokatarnaudov.com

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)

056 919 888
0894 36 79 35
0888 52 04 65
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com