Промени в закона за народната просвета – глоби за родителите

10 март 2016
Грижите за децата, за поколението след нас, би трябвало винаги да е приоритет за държавата и обществото, защото именно там се поставят наченките на едно здраво общество. През последните години наблюдаваме упадък особено в сферата на културата ...

Незаконните строежи – регистър

10 март 2016
Правителството на Република България подготвя регистър на незаконните строежи в България. Регистърът ще бъде публичен и всеки гражданин може да направи справка в интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) за състоянието ...

Платеният годишен отпуск, съгласно решението на Конституционния съд

10 март 2016
В средата на лятото на 2010 г. предложението на правителството за неизползваните платени годишни отпуски разбуни духовете. Дебати се редяха един след друг в информационното пространство и сред обществото. В крайна сметка Съдът призван да брани ...

Вземания от общини – длъжници

10 март 2016
Напоследък много фирми, които са изпълнявали обществени поръчки, не си получават парите за свършената работа по договор с общини и държавни институции и учреждения. Дори да спечели дадена фирма дело срещу тях, не се знае кога ще й бъдат изплатени ...

Мобилните оператори и Закона за защита на потребителите

10 март 2016
Редовните посетители на сайта ни, както и тези, които за първи го посещават са забелязали, че в рубриката ни „Актуално” се стремим да дадем отражение на актуални проблеми от значение, не само за практикуващите юристи, а най – вече за хората ...

Проблеми при отуснати няколко кредита на едно лице

10 март 2016
Напоследък в практиката се срещат все повече случаи, при които клиенти на кредитни институции – кредитополучатели се оказват на ръба на оцеляването поради сключени договори за кредитиране, представляващи по същество потребителски такива. Съществото ...

НОИ и връщане на обезщетение за майчинство

10 март 2016
Предприетите мерки от страна на Националния осигурителен институт за връщане на неправомерно получени пари по общественото осигуряване от майки, които са записали децата си на детски ясли без да декларират това пред осигурителния орган от доста ...

Отмяна на забраната за напускане на страната за длъжници към банки и други частни лица

10 март 2016
В предишни статии в раздела ни Актуално сме засягали теми, свързани с пазара на кредитите, който в последните години, както на всякъде по света, процъфтяваше. Световната финансова криза засегна и този пазар, като се твърди, че именно този пазар ...

Обезщетение от държавата за незаконно наложени забрани за напускане пределите на страната

10 март 2016
Настоящата тема е своебразно продължение на предходната. В нея ще разгледаме една възможност, която законодателството ни предвижда за защита и търсене на обезщетение от всички граждани, на които незаконосъобразно е била наложена забрана за напускане ...

ГПК създава предпоставка за дискриминация по икономически признак

10 март 2016
От 21.12.2010 г. е в сила изменение на Гражданско процесуалния кодекс, с което производствата по граждански, съответно търговски дела ще бъдат двуинстанционни в случай, че цената на иска бъде под 5 000 лв., съответно 10 000 лв. § 25 от Преходните ...

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. Б, партер
(до сградата на „Алианц“)

0894 36 79 35
0888 52 04 65
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0888 52 04 65
0894 36 79 35
0877 133 899
032 52 54 98
info@advokatarnaudov.com

Кантора Варна

Варна 9000
ул. „Юджин Скайлер“ № 1, ет. 1, офис 4
(зад хали „Шипка“)

0877 133 899
0888 52 04 65
0894 36 79 35
052 919 764
info@advokatarnaudov.com

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)

056 919 888
0894 36 79 35
0888 52 04 65
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com