Предварителен договор при покупка на имот

21 май 2020
Покупко-продажбата на имот и особено на жилище е важен момент и може би за повечето от хората е единствена сделка с недвижими имоти в живота им, затова е добре да се обмисли и да се предприемат мерки за максимално гарантиран успешен финал на ...

Предварителен договор при покупко-продажба на имот

21 май 2020
Покупко-продажбата на имот и особено на жилище е важен момент и може би за повечето от хората е единствена сделка с недвижими имоти в живота им, затова е добре да се обмисли и да се предприемат мерки за максимално гарантиран успешен финал на ...

Лихвите по посрочени задължения започнаха да текат в услонията на извънредното положение

22 април 2020
Съгласно чл. 3, т. 2 от ЗМДВИПОРНС, в редакция обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13 март 2020 г. съгласно § 52 от ПЗР на ЗМДВИПОРНС, за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение в страната спираше да тече давността ...

Основание за незаконосъобразност на заповедта за затварянето на пазарите

16 април 2020
През последните дни си заговори, че държавата ще организира т.нар. „зелен коридор“ за земеделските производители, чрез който ще се даде възможност за продажба от страна на производителите на сезонна продукция на фермерските или кооперативните ...

ОСНОВАНИЕ ЗА НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА ЗАПОВЕДТА ЗА НОСЕНЕ НА МАСКИ

15 април 2020
Съгласно Заповед № РД-001-197/11.04.2020г. На Министъра на здравеопазването, в сила от 12.04.2020 г. „Всички лица, които се намират в закрити или на открити обществени места (в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, ...

Съдилищата започнаха да образуват нови дела, някои срокове по досега образувани дела започват да текат

8 април 2020
Във връзка с извънредното положение съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Актуални мерки за превенция и ограничаване на разпространението на covid-19 за съдилищата на територията на Република България, приети с решения по протоколи ...

Кои търговски обекти имат право да осъществяват търговска дейност в условията на извънредно положение

7 април 2020
Считано от 13.03.2020 г., с Решение на Народното събрание на Република България в страната се въведе извънредно положение. Мотивите за така взетото от народните представители решение са продиктувани от вече започналото епидемично разпространение ...

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОСТАВЯНЕ ПОД КАРАНТИНА И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ НЕЙНОТО НАРУШАВАНЕ

1 април 2020
В опит за спиране разпространението на COVID-19 в Република България и обявеното с Решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020г. извънредно положение, Министърът на Здравеопазването Кирил Ананиев в рамките на своите правомощия ...

ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

24 март 2020
Чл. 1. Този закон урежда мерките и действията по време на извънредното положение на територията на Република България. Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Министърът на здравеопазването освен по Закона за здравето може ...

Отпадат ли запорите върху банкови сметки?

19 март 2020
Преди да започне да действа на територията на Република България конкретен закон е необходимо законопроектът по създаването му да бъде приет. Законопроектът се приема на две гласувания, които се правят в различни заседания. Народното събрание ...

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. А, партер

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
[email protected]

Кантора Варна

Варна 9000
ул.“Парижка комуна“ № 13, ет. 3, ап. 3
(зад Централна поща в сградата на школа КЛАС)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
[email protected]

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)


0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]