Националната лотария – как да си потърсим правата след отнемане на лиценза с промените в Закона за хазарта

26 февруари 2020
С последните изменения в Закона за Хазарта Държавата предприе мерки по отнемане на лиценза на частните лотарийни игри. Като с преходните и заключителните разпоредби на закона прие, че от деня на влизането в сила на закона лицензите за организиране ...

Продажбите на стари сгради или части от тях са осводени от ДДС

23 януари 2020
Общият принцип е, че доставките - продажбите на стари сгради или части от тях са осводени от ДДС. Този извод не се променя от възможността лицето да избере доставката на недвижимия имот да бъде облагаема за него, съгласноразпоредбата на чл. ...

Делба на имот, придобит по наследство от няколко наследника

20 декември 2019
Делба на недвижимо имущество Делба на имот се налага почти винаги при унаследяване на имущество от двама и повече наследници. Придобитото имущество по наследство от няколко наследника остава в съсобственост, като всеки наследник притежава толкова ...

Не се поддавайте на заплахите на фирмите за събиране на вземания (колекторските фирми)

11 юли 2018
Много често към нас се обръщат граждани, заплашвани от фирми за събирания на вземания. Обикновено служители на тези фирми започват системен тормоз по телефона със заплахи и предложения за изплащане на дълга. Също така честа практика е да Ви ...

Новите промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК)

23 декември 2017
Благодарение на инициативата и настояването на омбудсмана Мая Манолова парламентът прие промени в Гражданския процесуален кодекс през октомври 2017 година. Основните промени са в намаляване на таксите в изпълнителното производство, повече ...

Абсолютната давност няма да помогне кой знае колко на длъжниците

14 август 2017
Въвеждането на 10-годишната абсолютна давност изглежда примамливо. Но такива драстични изменения не бива да се правят "замаскирани" под промени в други закони и без задълбочен професионален и обществен дебат, за какъвто се иска време. Защото ...

Ограничаване прехвърлянето на фирми на социално слаби лица

6 юли 2017
Прекалено дълго време държавата си затваря очите пред този проблем - фирма със задължения лесно да бъде прехвърлена на някой малоимотен социално слаб. Това подкопава както търговския оборот, така и усещането за справедливост. Сега обаче държавата ...

При отмяна на наказателни постановления от съда вече се присъждат съдебни разноски

19 юни 2017
Още една несправедливост, характерна за тоталитарните общества, отиде в миналото. Сега вече, когато бъде отменено наказателното постановление, например за наложена глоба, може след това да се търси възстановяване на платения за защитата адвокатски ...

Върховният касационен съд за пореден път ограничи Частните съдебни изпълнители да надвишават правата си

21 май 2017
Върховният касационен съд излезе с тълкувателно решение, според което е недопустимо да се продава на търг сграда, ако предмет на търга е само земята под нея: При придобиване на правото на собственост върху недвижим имот на основание публична ...

Защита на пострадалите в тунел „Ечемишка“

2 март 2017
Държавата показва бездушие към гражданите, на такъв извод води анализът на фактите около случая с тунел "Ечемишка". За това утре, когато празнуваме националния ни празник, дано и тези, от които зависи взимането на решенията, да се замислят за ...

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. А, партер

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
[email protected]

Кантора Варна

Варна 9000
ул.“Парижка комуна“ № 13, ет. 3, ап. 3
(зад Централна поща в сградата на школа КЛАС)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
[email protected]

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)


0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]